Psicologia de la GESTALT

 

La ment es configura, a través de algunes lleis, els elements que arriven a ella a través dels  canals sensorials (percepció) o de la memòria (pensament, intel.ligéncia y resolución de problemas). Amb la nostra experiència del medi ambient, esta configuració te un caracter primari  per sobre dels elements que la conformen i la suma de aquest últims per si sols no podria portar-nos a la comprensió del funcionament mental. “El todo es más importante que la suma de las partes”.

La Gestalt: La ment es activa ja que no accepta passivament lo que rep si no que busca significats constantement  front als  estímuls externs.
Quant percevim  trobem elements sensorials que se organitzen en un significat. La forma que te la ment de estructurar la realitat abans de la experiència.

Penseu que en la percepció interfereixen tant els sentits (exemple: la vista) como el cervell (el pensament) som el que pensem i ens passen  las coses perquè las pensem i atraiem aquesta energia cap a nosaltres . Els principis de la Gestalt estan basats en el aprenentatge global i l’ acció del pensament en general, com a creador de totalitats.

  1. Els psicòlegs de la Gestalt observem la totalitat de la persona no tan sols els seus sìntomes.
  2. Pot ser l’ estil de vida del pacient sigui insatisfactòri, com el seu  treball, la seva vida familiar, els seus hàbits alimentàris, exercici, interessos, etc. Les necessitats, la personalitat i les influències socials, sobre tot la motivació del ser humà, e inclusive qüestions no presents.
  3. En el aprenentatge, et presentem la situació como un tot. Per tal de que lo entenguis, te ensenyem: “les diferencies en las formes de percebre.

 

Te ajudem al teu tu creixement personal, a buscar els camins per a la  teva  felicitat.